Archive for Juny, 2012

5 Juny 2012

Es presenta un informe sobre la segregació escolar a Valls

Vilaweb informa avui que l’Ajuntament de Valls ha presentat a la comunitat educativa i als grups polítics l’informe “Escolaritat i convivència a la ciutat de Valls”, fet per la Fundació Jaume Bofill per diagnosticar la realitat i proposar actuacions per garantir la qualitat, la integració i la cohesió del sistema educatiu de la ciutat, un dels més segregats de Catalunya.

L’estudi prioritza la detecció de les Necessitats Educatives Especials per davant de la zonificació escolar, i per això considera necessari un sistema d’acompanyament a les famílies amb fills amb Necessitats Educatives Especials (NEE) en el procés de preinscripció i matriculació (es proposa establir un protocol de detecció d’alumnes amb NEE per evitar mitjançant la planifiació la concentració d’aquests alumnes en determinades escoles). També creu important incidir en els canals de comunicació per assegurar que les famílies tinguin tota la informació disponible i evitar així les pautes d’acces i tria que ara generen l’alta segregació escolar. Altres propostes de l’estudi són modificar la zonificació del mapa escolar i implementar les escoles magnet.

+ informació