Archive for Març, 2013

18 Març 2013

Recomanacions de la OCDE sobre equitat i qualitat en l’educació

OCDE_Equity_Quality

El proper 21 de març es presenta a Barcelona l’estudi de l’OCDE Equitat i qualitat de l’educació: suport a estudiants i escoles en desavantatge, amb recomanacións per millorar l’equitat i la qualitat de l’educació i el suport a estudiants i escoles en desavantatge.

+ Informe sencer
+ Resum de l’informe

Etiquetes: , ,
18 Març 2013

Llibertat de tria escolar: per a qui?

Ricard Benito i Isaac Gonzàlez publiquen avui a eldiario.es un article sobre la llibertat de la tria escolar, on expliquen quines són les implicacions de la zona única a la Comunitat de Madrid. La implementació de la zona única d’escolarització, experimentada a la Comunitat de Madrid, hauria de permetre una major llibertat de tria escolar, però una anàlisi en major profunditat mostra que només algunes famílies se’n veurien beneficiades.

+ llegir l’article

Eldiarioes

18 Març 2013

Estudi Municipis contra la segregació escolar

El treball Municipis contra la segregació escolar” (vegeu dossier de premsa) de la Fundació Jaume Bofill, descriu les experiències de sis municipis catalans (Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls) en la lluita contra la segregació escolar. Aquestes experiències posen de manifest que, malgrat l’elevat pes del fet migratori en aquests municipis i la seva desigual distribució en el territori, hi ha marge per a la política educativa a l’hora de fomentar l’equitat en l’admissió d’alumnat i d’evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques en determinats centres educatius. Aquest treball també posa en valor el paper actiu dels ajuntaments, essent aquest un dels factors fonamentals per entendre l’ús d’estratègies i instruments per combatre aquest fenomen.

+ Dossier de premsa