Archive for Març, 2015

23 Març 2015

La tria d’escola finançada públicament

Aquest article publicat a El Diari de l’Educació intenta desfer alguns dels equívocs habituals al voltant de la tria d’escola, com ara la confusió entre tria escolar i llibertat i el fet que sovint s’oblida que l’organització de la xarxa escolar finançada públicament ha de garantir una xarxa escolar de qualitat i igualitària. És a dir, que si bé les escoles poden ser diferents, s’ha d’evitar que esdevinguin desiguals en la seva capacitació dels infants.

+ Llegir l’article

23 Març 2015

El projecte de les escoles Magnet

Aquest vídeo explica en 9 minuts el projecte de les Magnet Schools per lluitar contra la segregació escolar, impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

2 Març 2015

Paral·lelismes

Aquesta carta al director de Roberto García de la Calera, apareguda a el diari El País el dia 10 de febrer de 2015 amb el títol de “Paralelismos”, evidencia fins a quin punt hem eliminat de la vida pública i quotidiana una reflexió seriosa sobre la justícia i l’equitat lligades a l’educació.

Paralelismos

+ Veure carta a El País.com