Archive for Setembre, 2016

17 Setembre 2016

La doble xarxa i la voluntat política

critic_retallades_educacio

Aquest article de Crític analitza l’evolució a Catalunya del balanç pública-concertada i com la Generalitat gestiona la baixada de natalitat no per millorar les ràtios ni enfortir l’escola pública i la igualtat d’oportunitats, sinó per afavorir l’escola concertada amb estratègies com tancar grups públics abans de conèixer la demanda i els grups concertats només a posteriori:

Mirat amb detall, el nombre d’alumnes ha passat de 249.230 alumnes (el 2011/2012) a 236.614 (2014/2015). Això significa 12.616 alumnes menys, una caiguda del 5,06%. Si ens fixem en la doble xarxa pública-concertada, s’hi veu que la distribució del descens ha estat desigual: del total d’alumnes que s’ha reduït, 11.269 s’han perdut a la pública (-6,62% dins la pública) i només 1.347 a la privada (-1,71% dins la privada). Dit d’una altra manera, el descens d’alumnes s’ha repartit de la manera següent: el 89,32% en places públiques i el 10,68% en privades.